R-ja Neutralizacije

IvanArsic's picture

Reakcija neutralizacije je reakcija izmedju kiseline i baze i gde nastaju soli i voda. E sad,ne razumem kako to ide sa potpunom neutralizacijom,delimicnom neutralizacijom baze i delimicnom neutralizacijom kiseline. Moze li neko da mi objasni?

Pop.'s picture

Potpuna neutralizacija ti je neutralizacija gde nastaje so i voda, a nepotpuna ona gde ti nastaju kisele ili bazne soli i voda. Npr:

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O     ti je potpuna neutalizacija, dok su:

H2SO4 + 2NaOH = NaHSO4 + H2O    i

HCl + Ca(OH)2 = Ca(OH)Cl + H2O  su ti primeri nepotpune neutralizacije. Neutalizacija- sama ti rec kaze, neutralisao si kiselinu i bazu, medjutim kod nepotpune ti imas kis ili baznu so.