Dokazne reakcije za proteine (belančevine)

Star dust's picture

Koje se reakcije koriste za dokazivanje amina (NH2 grupe), a koje za dokazivanje proteina (tj. peptidne veze)?

kowalsky's picture

Na primer:

1.Biuretska reakcija

je karakteristična za sve proteine jer dokazuje o prisutnost peptidnih veza (-CO-NH-). Pozitivnu reakciju daju i polipeptidi od tripeptida na dalje. Ova reakcija izvodi se tako što  se alkalnom rastvoru proteina dodaje minimalna količina razređenog rastvora bakar(II)-sulfata, pri čemu se pojavljuje ljubičasto obojenje.

2. Ksantoproteinska reakcija

je karakteristična za proteine koje sadrže  aminokiseline sa aromatičnim delom (fenilalanin, tirozin i triptofan). Delovanjem koncentrovane nitratne kiseline na proteine  dolazi do nitrovanja aromatičnog dela aminokiseline, pri čemu nastaju žuto obojena jedinjenja.  

3. Millonova reakcija

je reakcija sa takozvanim Milonovim rastvorom. Ukoliko protein sadrži tirozin, pojaviće se ciglasto crveni talog.

Star dust's picture

Hvala Kovalski, a dokazivanje amino grupe? U našoj knjizi piše da se dokazuju tako što su amini isparljive tečnosti i karakterističnog mirisa, a njihove soli su čvrste i bez mirisa (dakle građenjem soli). A prof. nam je rekla da se amini dokazuju u reakciji sa HNO2. Pa nzm sad. xD