ravnoteza

Lidija Mladjenovic's picture

U posudi zapremine 2dm3 nalazi se po 6x1020 molekula vodonika,ugljenik(IV)-oksida,vode i ugljenik(II)-oksida u gasovitom agregatnom stanju.Koliko iznose ravnotezne koncentracije ovih supstanci ukoliko konstantanta ravnoteze povratne reakcije na odredjenoj temperaturi ima vrednost 0.

CO(g) + H2O(g)⇔CO2(g) + H2(g)

Lidija Mladjenovic's picture

Izvinjavam se,konstanta ima vrednost 4.

Pop.'s picture

6x1020 : x = 6,022*1023 : 1

x = 9,96*10-4 mol

c = n/V = 9,96*10-4 / 2 = 4,98*10-4  mol/dm3    konstanta za gasove se odnosi na pritisak a ne na koncentracije, ali ajde ja cu da odradim sa koncentracijom...ako resenje nije dobro, pretvori ove molove u pritisak (pV=nRT) pa kada izracunas pritiske pretvori ih nazad u molove i to ti je ta koncentracija. Da nastavim:

K = [H2] * [CO2] / [H2O] * [CO]     koncentracije produkata su medjusobno jednake, kao i reaktanata. Radi lakseg pisanja, koncentracije produkte cu obelezavati od sada sa x a reaktanata sa y:

K = x2 / y2

K * y2 = x2

4y2 = x2

2y=x

I imas ukupnu koncetraciju c koju sam izracunao na pocetku datu, pa ti je:

x + x + y + y = 4,98*10-4 

2x + 2y = 4,98*10-4     sada uvodimo jednakost 2y = x

2x + x = 4,98*10-4 

x = 1,66*10-4 mol/dm3

y = 0,83*10-4 mol/dm3

Lidija Mladjenovic's picture

Hvala :)