Neogranska hemija

IvanArsic's picture

Koliko grama Na2CO3 je potrebno za pravljenje 500cm3 r-or,koji sadrzi 10mg CO2(-2) u 1cm3 .

V1 = 500cm3   m= 10mg V2 = 1cm3 i trazi se masa N2CO3

n = m/M                  n = V/Vm            

n = 0,01/106            n  = 500/22,4

n = 9,4*10(-5)          n = 22,32

ne znam dalje :(

milicaradenkovic's picture

y=m/V=10*10(-3)/1*10(-3)=10 g/l CO2

n(CO2)=m/Mr=10/44=0.2272 mol a c(CO2)=n(CO2)/V=0.2272/1=0.2272 mol/l

0.2272 mol------------------------1 l

x mol-------------------------------0.5 l

x=0.2272*0.5/1=0.1136 mol Na2CO3

m=n*Mr=0.1136*106=12.04 g Na2CO3

IvanArsic's picture

Možete li da mi objasnite pocetak zadatka?

milicaradenkovic's picture

Ti imas 10 mg CO2 u 1 cm3 rastvora i to moras da tretvoris u g/dm3. Kad to dobijes pretvoris to u koncentraciju mol/dm3.Ti onda imas te molove u 1 dm3 a u 0.5 dm3 imas duplo manje molova. I ti molovi su jednaki molovima Na2CO3 i iz formule n=m/Mr nadjes masu Na2CO3.