Organska jedinjenja/Klasifikacija

Daljinski1234's picture

U zbirci sam nasao 3 jedinjenja koja ne mogu da identifikujem(klasa i naziv) :)

1) H2NCOCOOC2H5    Kada ga nacrtam strukturno,izgleda jako zbunjujuce. I kao amid i kao estar i donekle kao anhidrid.

2) H2NC6H4COOC2H5  Ovog sam malo lakse nacrtao,ali ne znam kako se zove niti u koju klasu jedinjenja da ga svrstam.

3) H2NCH2COOC2H5  Ovaj mi je kao neki estar koji u R ostatku ima i NH2 grupu. 

Nadam se da mi tema nece biti zakljucana,jer ova tri primera  potpadaju pod jedan zadatak. 

Hvala unapred svima na izdvojenom vremenu i dobroj volji. 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je pod

3) etil-aminoacetat H2NCH2COOC2H5

2) H2NC6H4COOC2H5 etil-4-aminobenzoat ili benzokain

1) H2NCOCOOC2Hje etil-oksamat

pobednik5's picture

u jednoj zapremini vode sobne temperature rastvara se oko 442 zapremine hlorovodonika.izracunati

kolicinsku koncentraciju hcl u rastvoru.molarna zapremina hcl na sobnoj temp je 24dm3/mol

resenje je :18.4mol/dm3

pobednik5's picture

cinkova bela odnosno cink oksid se industrijski dobija sagorevanjem pare cinka na vazduhu,koliko se kg pare treba sagoreti da bi se dobilo 810 kg cinkove bele