Neogranska hemija-elem. Va grupe

IvanArsic's picture

Pod kojim uslovima temperature i pritiska se moze ocekivati maksimalni prinos NO2 u reakciji.

N2(g)+ 2O2 ----> 2 NO2(g)

Pop.'s picture

Ako se ne traži tačna vrednost temperature i pritiska, onda ovoj reakciji odgovara oduzimanje toplote ili ti hlađenje (delta H reakcije je veće od 0) i odgovara joj sniženje pritiska (3 mola gasa sa leve nasuprot 2 mola sa desne strane) kako bi smo imali max prinos NO2 gasa

IvanArsic's picture

Da. Ali treba postupno da se odgovori koristeci delta r H .

Pop.'s picture

Zar nije ovo preko delta H reakcije? Reakcija ti je endotermna jer ti je delta H vece od nule pa njoj odgovara snizenje temperature. A pritisak ne moze da se odredi na osnovu promene entalpije reakcije vec direktno preko zapremine. Imas smanjenje zapremine pa reakciji odgovara povisenje pritiska (ovde sam napravio laspus u prethodnom komentaru). Ukoliko ovo nije dovoljno objasnjenje moraces da sacekas jos nekog da ti pomogne

IvanArsic's picture

delta r H je . Da rekao mi je da je delta r H veci od nule. Nzm.