Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Tirozin je aminokiselina koje ima dosta u mlijeku.Ima molekulsku masu 181,a njen sastav dat masenim udjelima je:w C jednako 59,67%,W H jednako je 6,07% i W od N jednako je 7,73%.Odredi maseni udio kiseonika i molekulsku formulu tirozina. Ako moze postupno.

milicaradenkovic's picture

w(C)=59.67%

w(H)=6.07%

w(N)=7.73%

w(O)=100-w(C)-w(H)-w(N)=100-59.67-7.73-6.07=26.53%

w(C)=x*Ar(C)/Mr

0.5967=x*Ar(C)/181

12*x=108

x=108/12=9 atoma C

w(H)=y*Ar(H)/Mr

0.0607=y*1/181

y*1=11

y=11/1=11 atoma H

w(N)=z*Ar(N)/Mr

0.0773=z*14/181

14*z=14

z=14/14=1 atom N

w(O)=p*Ar(O)/Mr

0.2653=p*16/181

16*p=48

p=48/16=3 atoma O i formula je C9H11NO3