Izračunavanje broja atoma

stef95's picture

Koliko ima atoma azota u 1,2dm3 azota pri normalnim uslovima?

kowalsky's picture

Prvo izračunaj koliko molova molekula azota ima u 1,2 dm3, zatim koliko tu ima molekula azota i na kraju pomnoži sa dva.