Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Uzorak mase 5g,koji sadrzi (NH4)2SO4 rastvoren je u vodi i dodat mu je KOH u visku.Oslobodjeni amonijak je uveden u 50cm3 rastvora HCl,koncetracije 0,1mol/dm3.Visak HCl je neutralisan sa 10cm3 rastvora NaOH,koncetracije 0,11 mol/dm3.Izracunaj maseni udio (NH4)2SO4 u uzorku.

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 2.9 % (NH4)2SO4?

Vuk Biljuric's picture

Nije nego 5,148%

milicaradenkovic's picture

(NH4)2SO4+2KOH------------------->K2SO4+2NH3+2H2O

NH3+HCl--------------------->NH4Cl

HCl+NaOH------------------->NaCl+H2O

n(NaOH)=c*V=0.01*0.11=0.0011 mol

n(HCl)=c*V=0.05*0.1=0.005 mol

n(HCl u visku)=0.005-0.0011=0.0039 mol

n(NH3)=n(HCl u visku)=0.0039 mol

n((NH4)2SO4):n(NH3)=1:2

n((NH4)2SO4)=n(NH3)*1/2=0.0039*1/2=0.00195 mol

m((NH4)2SO4)=n((NH4)2SO4)*Mr=0.00195*132=0.2574 g

w((NH4)2SO4)=m((NH4)2SO4)/m(smese)

w((NH4)2SO4)=0.2574/5=0.05148=5.148 % .Greska je bila u molovima za prvi komemntar pa je ispalo 2.9%.

 

Vuk Biljuric's picture

Zbog cega je n od nh3 jednak n od hcl u visku?

milicaradenkovic's picture

Zato sto 0.0011 mol HCl reaguje sa NaOH a ostatak sa NH3 a odnos molova je u reakciji 1:1