molaritet

JovanaDj's picture

Izracunati molaritet 32% rastvora hlorovodonicne kiseline cija je gustina 1.18 g/cm3 ?

milicaradenkovic's picture

molaritet ili koncentracija je

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr

c=1.18*10(3)*0.32/36.5=10.34 mol/l

raspjevanahemicarka's picture

Moze li mi neko objasniti zasto stoji 10(3) 

Acetofenon's picture

Zato što se cm3 konvertuje u litre.

1.18g/10-3L= 1.18*103g/L