Hrom

Hemicarka5's picture

Izracunajte koliko se toplote oslobadja pri dobijanju 520g hroma aluminotermijskim postupkom iz Cr2O2.Pri redukciji 1 mol Cr2O3 do metalnog hroma oslobadja se 456,1kJ.

milicaradenkovic's picture

2Cr2O3----------------------->4Cr+3O2                        Q=456.1 kJ

Cr2O3+2Al-------------------->Al2O3+2Cr

n(Cr)=m/Mr=520/52=10 mol

Q=deltaH*n

deltaH=deltaH(Al2O3)+2*deltaH(Cr)-2*deltaH(Al)-deltaH(Cr2O3)

deltaH(Al)=0 kJ/mol

deltaH(Cr)=0 kJ/mol

deltaH(Al2O3)= -1676 kJ/mol

deltaH(Cr2O3)= -1139.7 kJ/mol

deltaH= -1676-(-1139.7)+2*0-2*0= -536.3 kJ/mol

Q= -536.3*10= -5363 kJ