Mangan

Hemicarka5's picture

Koliko je grama mangan(IV)-oksida MnO2 potrebno za dobijanje 112 dm3 hlora pri reakciji sa rastvorom hlorovodonicne kiseline?

milicaradenkovic's picture

MnO2+4HCl--------------------.MnCl2+Cl2+2H2O

n(Cl2)=V(Cl2)/Vm=112/22.4=5 mol

n(MnO2)=n(Cl2)=5 mol

m(MnO2)=n(MnO2)*Mr=5*87=435 g