Rastvori

Nina18's picture

Izračunati zapremninu vode u kojoj se mora rastvoriti 20g NaNO3 da bi maseni udio NaNo3 bio 2%.

milicaradenkovic's picture

w(NaNO3)=m/mr

mr=m/w(NaNO3)=20/0.02=1000 g

m(vode)=mr-m=1000-20=980 g

V(vode)=m(vode)*ro(vode)

ro(vode)=1 g/cm3

V(vode)=980*1=980 cm3