pOH

Marijax's picture

U vodenom rastvoru C vitamin je slaba diprotonska kiselina. Kolika je pOH vrijednost rastvora u kome je koncentracija rastvora C vitamina 0,1 mol/dm3, ako je Kd=9*10-5?

Rješenje: 11,47

I možete li mi objasniti kako se računa pH odnosno pOH, tako da se dobiju brojevi sa zarezima, npr. kada je koncentracija 5,5 i slično?

milicaradenkovic's picture

C6H8O6--------------------->C6H7O6- +H+

{C6H7O6-}={H+}=x

Kada racunas pH ili pOH kolika god da je koncentracija OH- ili H+

Kd=x2/c(C vitamina)

9*10(-5)=x2/0.1

x=(koren(9*10(-6)))3*10(-3)

{H+}=3*10(-3) mol/l

pH= -log{H+}=2.53

pOH=14-pH=14-2.53=11.47

Kada racunas pHili pOH kolika god da je koncentracija OH- ili H+ jona pises

pH= -log{H+} i dobices vrednost za pH ili pOH= -log{OH-} i dobices vrednost za pOH