Gvozdje

Hemicarka5's picture

Ruda gvozdja sadrzi 80% Fe2O3.Izracunajte masenio udio gvozdja  u ovoj rudi.

buduci_student's picture

Recimo da je 100g rude,znaci da ce biti 80 g Fe2O3

n(Fe2O3)=m/M=80/159,69=0,501 mol

Toliko ce biti molova Fe2O3, a samim tim toliko ima molova u Fe2

n(Fe2)=m/M

m=n*M=0,501*111,69=55,95669 g

ξ=m(Fe)/m(rude)

ξ=55,95669g/100g

ξ~0,56~56%

Maseni udio mozete oznaciti i sa omega ali ja sam u ovom slucaju sa Xi