Molekulska masa

Marijax's picture

Kolika je molekulska masa supstance ako 1 molekul te supstance sadrži 9 atoma ugljenika i 13 atoma vodonika, dok ostali atomi izgrađuju taj molekul imaju masu od 2,33*10-23

milicaradenkovic's picture

1 molekul ima C9H13

n(X)=2.33*10(-23)*6*10(23)=14 atoma

Mr=9*Ar(C)+13*Ar(H)+Ar(ostalih atoma)

Ar(ostalih atoma)=14

Mr=9*12+13*1+14=135 g/mol

 

marijaa96's picture

Može li mi neko pojasniti zašto se masa ostalih atoma množi sa 6*10(23)? HVALA! :)

Propustia Aleksandrovic's picture

Draga moja to ti je Avogardova konstanta,masa 12-og C atoma...7 razred osnovne skole ^^ poz