Rastvorljivost

Marijax's picture

U kojoj zapremini zasićenog rastvora srebro-sulfida je sadržano 0,1 mg ove soli ako je proizvod rastvorljivosti ove soli P=1,6*10-49?

Rješenje: 1,18*1010 dm3

milicaradenkovic's picture

Ag2S-------------------->2Ag+ + S2-

p=4*R3

{Ag+}={S2-}=R

R=(3koren(1.6*10(-49)/4))=3.4*10(-17)

{Ag+}=3.4*10(-17) mol/l

{Ag2S}={Ag+}=3.4*10(-17) mol/l

n=m/Mr=0.1*10(-3)/248=4*10(-7) mol

V=n/{Ag2S)=4*10(-7)/3.4*10(-17)=1.18*10(10) dm3

Sergej357's picture

p=4*Rmoze li neko da mi objasni zasto se R3 mnozi sa 4

Sergej357's picture

moze li neko molim vas da mi objasni zasto je pomnozila koncentraciju sa 4 u proizvodu rastvorljivosti

Sergej357's picture

skonto sam