Halogenidi

Minika883's picture

Smesa dva halogenida kalijuma mase 7,63 g rastvorena je u vodi i tretirana je viškom rastvora srebro-nitrata. Dobijeno je 5,64 g taloga. U filtratu je bilo 0,1 mol kalijumovih jona. Koje soli su bile u smesi i kolike su njihove mase?

Rešenje: KF 4,06 g
             KBr 3,57 g.

milicaradenkovic's picture

KX1+KX2+AgNO3---------------------->AgX2+ KNO3 pretpostavis da druga so ne daje talog i pretpostavis da ti je taj talog AgBr dobijas

n(AgBr)=5.64/188=0.03 mol

n(KBr)=n(AgBr)=0.03 mol

m(KBr)=n(KBr)*Mr=119*0.03=3.57 g a m(KX2)=7.63-3.57=4.06 g

n(KX2)=m(KX2)/Mr

n(K+)=n1+n2

n1=n(KBr)=0.03 mol a n2=0.1-0.03=0.07 mol

n(KX2)=n2=0.07 mol

0.07=4.06/Mr

Mr=4.06/0.07=58 g/mol

Mr=Ar(K)+Ar(X2)

58=39+X2

X2=58-39=19 i to je F pa je so KF

Samo da dodam n1 su ti molovi K+ iz KBr a n2 su ti molovi K+ iz KF posto su ti u zadatku dati ukupni molovi K+

 

 

 

Pop.'s picture

Samo mali dodatak, to sam i njoj napisao u poruci mada je verovatno trebalo da ovde okacim. Druga so koja nastaje sa srebrom se rastvara u vodi. To se provaljuje na osnovu toga sto imamo manje taloga u odnosu na pocetnu masu. Ag ima vecu atomsku masu od K a nastaje isti br molova soli tako da je jedini logicni zakljucak da se jedna so rastvara u vodi a to je AgF, to bi trebalo da se zna. Odatle se krece i resava se zadatak.

Mada i ako se ne zna da je u pitanju AgF, resenje moze da se dobije ali zahteva ogroman proracun koji sam ja pokusao da iskucam ovde ali bi mi trebalo sat, sat i po da sve iskucam sa objasnjenjem pa sam digao ruke. I jos jedna stvar zasto sam odustao je ta da ovakvi zadaci gube poentu. Ovo je tipican zadatak gde treba da mozgas i silnim proracunima da dodjes do konacnog resenja sto po meni nema nikakve veze sa hemijom.

Minika883's picture

Hvala!  :))))