ph

Vuk Biljuric's picture

Izracunaj ph rastvora dobijenog mesanjem 150cm3 rastvora hloridne kiseline koncetracije 0,05mol/dm3 I 75cm3 rastvora natrijum hidroksida koncetracije 0,1mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

HCl+NaOH---------------------->NaCl+H2O

n(kiseline)=c*V=0.15*0.05=0.0075 mol

n(baze)=c*V=0.075*0.1=0.0.0075 mol posto ni kiselina ni baza nisu u visku pH=7