Sagorevanje metana

Hemicar5's picture

Koliko se gasa oslobodi pri sagorevanju 1 m3 metana?

milicaradenkovic's picture

CH4+2O2----------------->CO2+2H2O

1 mol--------------------22.4 dm3

x mol------------------------1000 dm3

x=1000*1/22.4=44.64 mol CH4

n(CO2)=n(CH4)=44.64 mol

 

aksabg's picture

1 m3 sagoreva, ne dobija se 1 m3 gasa.

Hemicar5's picture

A koja zapremina gasa ce da se oslobodi?

aksabg's picture

Kao što iz jednačine vidiš da su iste količine.