ph

Vuk Biljuric's picture

Izracunaj stepen hidrolize kalijum cijanida u rastvoru koncetracije 0,25mol/dm3 . Ka(HCN)=4×10 na-10

milicaradenkovic's picture

KCN

CN- +H2O-------------------->HCN+OH-

Kb={HCN}*{OH-}/{CN-}

Kb=Kw/Ka=1*10(-14)/4*10(-10)=2.5*10(-5) 

{HCN]={OH-}=x

2.5*10(-5)=x2/0.25

{CN-}=c(KCN)=0.25 mol/l

KCN------------------->CN- + K+

x=(koren(2.5*10(-5)*0.25))=2.5*10(-3)

{OH-}=x=2.5*10(-3) mol/l

h=(CN-)hidrolizovano/(CN-)pocetno

(CN-)hidrolizovano=(OH-)

(CN-)pocetno=c(KCN)

h={OH-}/c=2.5*10(-3)/0.25=0.01=1%

Vuk Biljuric's picture

Zasto je CN(hidrolizovano)=(OH)?

milicaradenkovic's picture

Na osnovu jednacine jer je odnos molova 1:1