Puferi

Vuk Biljuric's picture

Izracunajte koncetraciju H+ jona u rastvoru koji sadrzi 0,3mol/dm3 sircetne kiseline i 0,3mol/dm3 natrijum acetata.Ka(CH3COOH)=1,8x10 na -5

milicaradenkovic's picture

Posto je u pitanju pufer 

{H+}=Ka=1.8*10(-5) mol/l jer je  koncentracija soli i kiseline  ista.

Vuk Biljuric's picture

A da je npr. bila 0,2mol/dm3 od sircetne a 0,3 od acetata?Kako bi se to onda radilo?

milicaradenkovic's picture

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

{CH3COO-}={CH3COONa}=0.3 mol/l

{CH3COOH}=0.2 mol/l

1.8*10(-5)={H+}*0.3/0.2

{H+}=1.8*10(-5)*0.2/0.3=1.2*10(-5) mol/l

Vuk Biljuric's picture

Ovo da je koncetracija od CH3COO jednaka koncetraciji od CH3COONa ima veze sa tim da se svaka so natrijuma potpuno rastvara u vodi,je l' tako?

milicaradenkovic's picture

Da.