Oksidacija ketona

goge's picture

Koji od navedenih aldehida oksidacijom daje kiselinu koja nastaje kao jedan od oksidacionih proizvoda etil-izobutilketona?
1) 2-metilbutanal
2) metanal
3) butanal
4) 3-metilbutanal
5) 3-metilpentanal
Odgovor je pod 1,mada ja mislim da je pod 4. I takođe,u zbirci su u rješenju naveli da keton daje ove dvije kiseline: (CH3)2CH-CH2COOH i CH3CH2COOH, što mislim da je netačno. Ne mogu kiseline imati više C atoma od ketona,valjda. 

milicaradenkovic's picture

Oksidacijom ketona dobija se smesa kiselina

CH3CH2COCH2CH(CH3)CH3----------------->CH3COOH+CH3CH(CH3)CH2COOH+CH3CH2COOH+CH3CH(CH3)COOHi resenje je 2 metilbutanal pod 1.

goge's picture

Koja je to kiselina onda? 
Zar se oksidacijom 2 metilbutanala ne dobije CH3CH2CH(CH3)COOH?
U čemu griješim?

milicaradenkovic's picture

Kiselina je CH3CH(CH3)CH2COOH

goge's picture

Ma ne može ta kiselina nastati oksidacijom 2-metilbutanala,nego 3-metilbutanala. 

milicaradenkovic's picture

Onda je greska u resenju i resenje bi trebalo da je pod 4.