Analiticka hemija

Kristina94's picture

Koliko 1,0000 mol/dm3 rastvora NaOH treba dodati u 1,00 dm3 0,100 mol/dm3 rastvora NaOH da bi se dobio 0,2000 mol/dm3 rastvor?

milicaradenkovic's picture

c1*V1+c2V2=c3*V3

V3=V1+V2

1*V1+0.1*1=0.2*(1+V1)

V1+0.1=0.2+0.2*V1

0.8*V1=0.1

V1=0.1/0.8=0.125 l=125 ml