kolicinska koncentracija

danijela's picture

kolika je kolicinska koncentracija rastvora NaCl koji je dobija kada se zapremina rastvora od 250cm3 koncentracije 0,1mol/dm3 doda 250cm3 vode. odg 0,05 hvala

Vuk Biljuric's picture

V1=0.25dm3
c1=0.1mol/dm3
n=0.25*0.1=0.025mol
n(NaCl)=0.025mol
V2=0.5dm3
c=n/V2=0.025/0.5=0.05mol/dm3