Fiserova formula secera

DorotiNijeUKanzasu's picture

Napisati Fiserovu formulu 2R,3R,4S,5R-2,3,4,5,6-pentahidroksiheksanala. Koji je uobicajeni naziv ovog jedinjenja?

milicaradenkovic's picture

To je formula glukoze.Ja ne znam tu formulu da napiusem na kompjuteru samo gledas gde su OH grupe sa koje strane leve ili desne . Desno je R a levo S.

DorotiNijeUKanzasu's picture

Zar nije kod glukoze 3-ci atom S?