osmotski pritisak

danijela's picture

koliki je osmotski pritisak rastvora natrijum hlorida ciji je maseni udeo w=15% a gustina rastvora q=1025g/cm3. temperatura je 20 stepeni celzijusa.so je potpuno disosovala. hvala

milicaradenkovic's picture

p=c*R*T

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=w*ro/Mr=0.15*1.025/58.5=0.00263 mol/l

p=0.00263*8.314*293.15=6.41 Pa NaCl

danijela's picture

u resenju je 1,56 * 10 (7) Pa

milicaradenkovic's picture

Jeste greska je u formuli. Jedino ako nije gustina 1.25 g/ml jer se sa ovom gustinom ne moze dobiti tacno resenje.

p=c*i*R*T

NaCl------------------->Na+ + Cl-

i=1+alfa*(n-1) alfa=1 jer je so potpuno disosovana

i=1+1*(2-1)=2

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/V*Mr=ro*w/Mr=0.15*1.25*10(3)/58.5=3.2 mol/l=3200 mol/m3

p=3200*2*8.314*293.15=1.56*10(7) Pa

danijela's picture

da greska je i u gustini. hvala 

Ejmica's picture

Koji su proizvodi reakcije natrijum hipohlorida sa ugljen dioksidom i vodom?
NaClO + CO2 + H2O = ????
Hvalaa