Organska hemija,zadatak

Kristina94's picture

Napisati racionalne formule jedinjenja molekulske formule C7H8O, koja daju obojeni kompleks na FeCl3.

milicaradenkovic's picture

Jedinjenje koje gradi obojeni kompleks sa FeCl3 je o -krezol.

 

Mica123's picture

molim vas kako idu realne strukturne formule 3,3dimetil 1 hepten i 4-etil dekan

Dino98's picture

3,3 dimetil-1-hepten 

H2C=CH-C(CH3)2-CH2-CH2-CH2-CH3

(3,3 dimetil znači da na trećem C-atomu imate dvije -CH3 grupe vezane, a 1-hepten znači da se između prvog i drugog C atoma nalazi dvostruka veza, a niz ima hepta (7) ugljikovih atoma)

4-etil dekan

CH3-CH2-CH2-CH(C2H5)-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

(4-etil = na 4. C-atomu imate etil grupu tj -C2H5 ili -CH2CH3, dekan =10 C atoma u nizu između kojih su samo jednostruke veze-alkan)

Pozdrav