stereo hemija

Natasa93's picture

da li neko zna sta bi se dobilo kada bi se (2S,5R)-2.5dimetil cikloheksanon podvrgnuo dejstvu baze ? :)

Joca12's picture

Nisi napisala koja je baza.

Ali odgovor koji se verovatno trazi je da ce nastati (2R,5R)-2,5-dimetil cikloheksanon - dolazi do enolizacije a zatim do protonovanja nastalog enolata. Ovaj proces je ravnotezni pa se dobija stabilniji diastereoizomer.