Sastav smese u masenim %

No love's picture

Moze li pomoc? U reakciji 5,0g Fe i Zn sa rastvorom razblazene azotne kiseline, nastalo je 1,5 dm3 gasa na 250C I 100KPa.Odredi sastav smese u masenim procentima.

milicaradenkovic's picture

Da li je resenje 76.8% Zn a 23.2% Fe?

No love's picture

Fe 25 mas%

Zn 75mas%

milicaradenkovic's picture

2Fe+6HNO3---------------------->2Fe(NO3)3+3H2

Zn+2HNO3-------------------------->Zn(NO3)2+H2

n(H2)=p*V/R*T=100*10(3)*1.5*10(-3)/8.314*298.15=0.0605 mol

n(H2)=n1(H2)+n2(H2)

n2(H2)=n(Zn)

n1(H2):n(Fe)=3:2

n1(H2)=3*n(Fe)/2

0.0605=n(Zn)+3*n(Fe)/2

0.0605*2=2*n(Zn)+3*n(Fe)

0.0605=2*m(Zn)/Mr(Zn)+3*m(Fe)/Mr(Fe)

0.0605*2*56*65.3=56*2*m(Zn)+3*65.3*m(Fe)

m(smese)=m(Zn)+m(Fe)

5=m(Fe)+m(Zn)

m(Zn)=5-m(Fe)

442.5=56*2*(5-m(Fe))+65*3*m(Fe)

442.5=560-112*m(Fe)+195.9*m(Fe)

117.5=83*m(Fe)

m(Fe)=117.5/83.9=1.4 g

w(Fe)=m(Fe)/m(smese)=1.4/5=0.28=28 %

m(Zn)=100-w(Fe)=100-28=72 % greska je bila negde u racunu u prvom slucaju.