HCl

Vesna's picture

Koji od navedenih gasova stupa u reakciju sa rastvorom hlorovodoničnom kiselinom?

SO2

N2O

NH3

NO

AsH3

I objašnjenje ako može.

Hvala unapred.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje NH3 jer se stvara pufer

NH3+HCl-------------->NH4Cl