kalcijum karbonat

lanas's picture

za razlaganje 2,5g cvrstog kalcijum karbonata pri cemu odlazi ugljen dioksid kao gas potrebno je utrositi 4,45kJ  toplotne energije.koliko je potrebno utrositi toplotne energije za razlaganje 1mol kalcijum karbonata? odg 168 hvala

milicaradenkovic's picture

CaCO3------------------->CaO+CO2

n(CaCO3)=m/Mr=2.5/100=0.025 mol

0.025 mol--------------------4.45 kJ

1 mol-----------------------------x kJ

x=1*4.45/0.025=178 kJ resenje ti nije tacno.