sapuni

sofijajovana's picture

Objasnite aktivnost sapuna pri pranju. 

milicaradenkovic's picture

Kod sapuna postjie dva dela hidrofilni i hidrofobni deo. Hidrofobni deo sapuna se vezuje za nepolarne molekule masti i formira se micela. Micela se satoji od nekoliko stotina ili hiljada molekula cije su hidrofilne grupe okrenute ka vodi a hidrofilni deo jedan ka drugom. Prilikom pranja hidrofobni deo uklanaj mast u vodenom rastvoru tako sto se stvara emulzija.