Saponifikacija glicerola

Jolle.mix's picture

. Koliko grama glicerola može nastati saponifikacijom 40,3 g tripalmitoilglicerola?

Ponudjeni odgovori : 1) 9,2     2) 4,6     3)13,8      4) 6,9     5) 3,45

milicaradenkovic's picture

CH2OOC(CH2)14CH3CHOOC(CH2)14CH3CH2OOC(CH2)14CH3+3NaOH------------------->CH2OHCHOHCH2OH+3CH3(CH2)14COONa

n(tripalmitoilglicerol)=m/Mr=40.3/806=0.05 mol

n(glicerola)=n(tripalmitoilgilcerol)=0.05 mol

m(glicerol)=n(glicerol)*Mr=0.05*92=4.6 g i resenje je pod 2.

Jolle.mix's picture

Da, taj je rezultat i u resenju. Zahvaljujem.