osmotski pritisak

lanas's picture

osmotski pritisak rastvora koji sadrzi 2,4*10<22 molekula nekog neelektrolita u zapremini od V=0,20dm3 i temperaturi 17 stepeni C . resenje je 482 hvala

milicaradenkovic's picture

n(neelektrolita)=N/Na=2.4*10(22)/6*10(23)=0.04 mol

p*V=n*R*T

p=0.04*8.314*290.15/0.20*10(-3)=482 46 kPa