maseni odnos

lanas's picture

sa koliko molekula vode kristalise kristalohidrat u kome je maseni odnos natrijuma,ugljenika,kiseonika i vode 23:6:24:90.odg 10 hvala

milicaradenkovic's picture

n(Na)=m/Mr=23/23=1 mol

n(C)=m/Mr=6/12=0.5 mol

n(O)=m/Mr=24/16=1.5 mol

n(H2O)=m/Mr=90/18=5 mol

n(Na):n(C):n(O):n(H2O)=1:0.5:1.5:5/:0.5

n(Na):n(C):n(O):n(H2O)=2:1:3:10

i formula je Na2CO3*10H2O kristalise sa 10 molekula

w(Na)=23% to znaci da 23 g Na se nalazi u 100 g rastvora za ostale elemente ti je isto.