Izracunavanje pH u rastvoru pufera

morissey's picture

Izracunati pH vrednost rastvora koji u 350cm2 sadrzi 0,12 molova NaHCO3 i 0,08 molova Na2CO3. Podaci: Ka1=4,3x10-7 mol/dm3, Ka2=5,6x10-11mol/dm3. I ako mozete da mi objasnite kako se racunaju ovakvi zadaci kada imam dve konstante disocijacije. Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

Ja bih koristila Ka2.

HCO3- +H2O----------------->H3O+ + CO32-

NaHCO3-------------->Na+ + HCO3-

Na2CO3------------------->2Na+ + CO32-

c(CO32-)=n/V=0.08/0.35=0.2286  mol/l

c(HCO3)=n/V=0.12/0.35=0.3429 mol/l

Ka2={H3O+}*{CO32-}/{HCO3-}

{H3O+}=Ka2*{HCO3-}/{CO32-}

{H3O+}=5.6*10(-11)*0.3429/0.2286=8.4*10(-11) mol/l

pH= -log{H3O+}= -log{8.4*10(-11)}=10.076