ph

milos niciforovic's picture

Molim,potrebna hitna pomoć!

Izračunati pH vrednost 1,96% rastvora H3PO4 (gustina =1g/cm3).Uzeti u obzir prvu kons.disocijacije 7,5x10 na -3 mol/dm3Smanjenje konc.zanemariti.

izračunao sam sledeće: gustina=m/v

                                     1g/cm3=100g/v

                                     V=100cm3 = 0,1dm3

                                     n=m/M =1,96/98                  M(H3PO4)=98

                                      n=0,02 mol

                                        c(H3PO4)=n/v =0,02/0,1=0,2mol/dm3

I ne znam šta dalje!!!!Imam neke ideje ali nisam siguran da su tačne!

 

 

 

milicaradenkovic's picture

ro=1 g/cm3

ro=mr/V

w=1.96% odnosno 1.96 g H3PO4 se nalazi u 100 g rastvora

n(H3PO4)=m/Mr=1.98/98=0.02 mol

Ako je V=100 cm3 onda je c(H3PO4)=0.02/0.1=0.2 mol/l

Ka1={H+}*{H2PO4-}/{H3PO4}

7.5*10(-3)*0.2=x2

x=(koren(7.5*10(-3)*0.2))=0.0387

{H+}={H2PO4-}=x

{H+}=0.0387 mol/l pa je pH

pH= -log{H+}= -log{0.0387)=1.4

Djox's picture

Moze li da nastupi ovakav slucaj?
3H3PO4 + H2O --> 3H3O+ + PO4 3-
Jel onda kon. H3O+ 3 puta kon. PO4 3- ???

milicaradenkovic's picture

Ne moze jer je u pitanju prva konstanta odnosno prvi stepen disocijacije.

Djox's picture

ups, to mi je promaklo X)

milos niciforovic's picture

Milice,mnogo vam hvala!Grešio sam u formuli,i zato nisam dobijao rezultat.Tek kada sam pogledao poruku vama upućenu,uspeo sam,identično kao i vi.Drago mi je što sam sam došao do rešenja,a vama neizmerno hvala!!A ko je ovo organizovao za svaku je pohvalu,svima sam vas preporučio,kao i internet profu,čovek je fenomenalno objasnio matu i fiziku.