zapremina

IvanArsic's picture

U reakciji bakra sa razblazenom azotnom kiselinom nastaje bakar(II)nitrat,azot(II)-oksid i voda. Koliko ce se cm3 azot(II)-oksida n.u. osloboditi u reakciji 76,8mg bakra sa razblazenom azotnom kiselinom? Ar(Cu) je 64.

milicaradenkovic's picture

3Cu+8HNO3--------------------->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

n(Cu)=m/Mr=76.8*10(-3)/*64=0.0012 mol

n(Cu):n(NO)=3:2

n(NO)=2*n(Cu)/3=2*0.0012/3=0.0008 mol

V(NO)=n(NO)*Vm=0.0008*22.4=0.01792 l==17.92 ml