Estri

Vuk Biljuric's picture

Reakcije hidrolize estara u baznoj sredini naziva se saponifikacije je li tako?Posto ovamo u resenju stoji da je to amonoliza?O.o

milicaradenkovic's picture

Saponifikacija je reakcija kada reaguju trigliceridi sa NaOH i dobijaju se sapuni.

A reakcija hidrolize estara je

CH3COOCH2CH3+H2O--------------------->CH3COOH+CH3CH2OH

Ja milsim da je greska u resenju jer je amonoliza reakcija estra sa amonijakom i dobija se CH3COONH2+alkohol a hidrolizom se dobijaju kiselina i alkohol.

Dino's picture

Jeste tacno je,saponifikacija je alkalna hidroliza estara.Nazvana je tako jer su SAPUNI alkalne soli visih masnih kiselina koje su ustvari estri.