elektrohemija

atomcic's picture

Kako se bese ovo odredjuje:

U galvanskom elementu koji cine komad gvozdja uronjen u rastvor koji sadrzi Fe2+ jone i komad bakra uronjen u rastvor koji sadrzi Cu2+ jone bakarna elektroda ce biti: 

resnje je katoda/pozitivan pol

negativan pol anoda Fe2+/Fe//Cu/Cu2+  pozitivan pol katoda

milicaradenkovic's picture

Ako posmatramo elektrodne potencijale gvozdja i bakra vidimo da je gvozdje elektroniegativnije i de je Fe redukciono sredstvo a bakar je oksidaciono sredstvo tako da ce se gvozdje oksidovati i ta elektroda je anoda i negativna je a bakar ce se redukovati i ta elektroda je pozitivna i katoda je . Tako da je tacan odgovor da je bakarna elektroda katoda/pozitivan pol.

Ukupno se moze napisati Fe2+/Fe//Cu/Cu2+