stehiometrija

urosleksic's picture

Pozdrav,

da li neko moze da uradi postupak resavanja i resenje ovog zadatka?

Hvala

1a. Koliko mola vodonika treba da u reakciji sa azotom nagradi 5,6dm3 amonijaka?

2b. Koliko dm3 gasa nastaje u reakciji 0,3mol bakra sa koncentrovanom azotnom kiselinom.

 

HVALA :)

milicaradenkovic's picture

1. N2+3H2------------------->2NH3

n(NH3)=V(NH3)/Vm=5.6/22.4=0.25 mol

n(H2)=3*n(NH3)/2=3*0.25/2=0.375 mol

2. Cu+4HNO3------------------>Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

n(Cu)=0.3 mol

n(NO2)=2*n(Cu)=0.3*2=0.6 mol

V(NO2)=n(NO2)*Vm=0.6*22.4=13.44 dm3

Ubuduce jedan zadatak jedna tema.