Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Zasto ne moze doci do ove reakcije: Zn+H2SO4---->ZnSO4+SO2+H20

Woody's picture

Metali koji se u naponskom nizu nalaze levo od vodonika u reakciji sa kiselinama istiskuju vodonik iz njih. Znači: Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2