Reakcija pri zagrevanju

Marija Manojlović's picture

Koliko se gasa izdvaja pri zagrevanju 2,14g čvrstog amonijum-hlorida sa potrebnom količinom kalcijum-oksida?

Rešenje je: 896 mL amonijaka

milicaradenkovic's picture

2NH4Cl+CaO------------------>CaCl2+2NH3+H2O

n(NH4Cl)=m/Mr=2.14/53.5=0.04 mol

n(NH3)=n(NH4Cl)=0.04 mol

V(NH3)=n(NH3)*Vm=22.4*0.04=0.896 l=896 ml