Tacka mrznjenja

MarkoDemenj's picture

Na kojoj temperaturi mrzne rastvor koji u 200g vode sadrzi 3.6g glukoze? (Glukoza=180g ; Kk= 1.86 )

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kk*b

b=ns/m(rastvaraca)

ns=ms/Mr=3.6/180=0.02 mol

b=0.02/0.2=0.14 mol/kg

deltaT=1.86*0.1= - 0.186 C

milicaradenkovic's picture

Izvini greska je u kucanju nije b=0.14 nego 0.1 mol/kg

MarkoDemenj's picture

Hvala. :) Moze li jos jedno pitanje-koji sve elementi i koja jedinjenja ne stupaju u treakciju sa NaOH i KOH?

MarkoDemenj's picture

* reakciju, pardon

milicaradenkovic's picture

Acetilen, alkoholi, azot, kiseonik, plemeniti gasovi