disaharidi i polisaharidi

atomcic's picture

Kako da odredim ko ima trehalozni tip veze?

Npr.

Koji od navedenih parova disaharida ima trehalozni tip veze?

1) trehaloza i maltoza   2) maltoza i saharoza  3) trehaloza i saharoza  

4) laktoza i trehaloza  5)maltoza i laktoza

milicaradenkovic's picture

Trehalozni tip veze imaju neredukujuci disaharidi a to su trehaloza i saharoza pa je resenje pod 3.

atomcic's picture

Hvala.