Peptidi

Marko955's picture

Koliko se militara azota dobija pri reakciji azotaste kiseline sa 0,02 mola fenilalanina. Zanima me reakcija, da vidim lepo sta se to dobije, po mogucustvu strukturna formula. Unapred hvala.

Woody's picture

To je reakcija nitrozovanja, u kojoj se kao krajnji proizvod dobijaju alfa hidroksi kiseline. Amino grupa aminokiseline se "transformiše" u OH grupu. Opšta formula produkta je RCH(OH)COOH, primeni je na Phe. I ostalo je stehiometrija.