karboksilne

Nina Subarevic's picture

Reakcija
CH3CH2COOH + CH3CH2OH + HCl------>
CH3COOH + NH4OH------->
HVALA

Woody's picture

Prva je reakcija Fišerove esterifikacije. Produkt je estar. Tj. C2H5COOC2H5.
A druga je reakcija neutralizacije. Produkt je so, CH3COO-NH4+.