Neorganska zadatak

anihemi's picture

Koliko grama sumpora se dobije ako se na 16g natrijum tiosulfata deluje sa 0.15 mola hlorovodonicne kiseline?

milicaradenkovic's picture

Na2S2O3+2HCl------------------>2NaCl+S+H2O+SO2

S2+(+2e-)----------------->S0/1

S2+(-2e-)------------------->S4+/1

n(Na2S2O3)=m/Mr=16/158=0.101 mol u visku je natrijum tiosulfat jer je odnos molova njega i kiseline 1:2

n(S)=n(HCl)/2=0.15/2=0.075 mol

m(S)=n(S)*Mr=0.075*32=2.4 g