koncentracija

didi's picture

Neka hemijska reakcija se odvija 1 minut kao reakcija nultog reda, zatim se mehanizam mijenja i reakcija se odvija kao reakcija prvog reda jos 60 min. Brzina reakcije na pocetku iznosi 0,001 moldm-3min-1, a poslije 61 minut 0,25*10-3   moldm-3min-1.Izracunati koncentraciju u vremenu t=0, t=1min, t=60min.

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?

didi's picture

Rješenje je:
Co=0,044moldm-3, C1=0,043moldm-3, C61=0,0108

Pop.'s picture

Za r-ju I reda:

po formuli za poluvreme reakcije izrazi se k:

k = 0,693 / t1/2 = 0,693 / 30 = 0,0231 min-1

Kako nam je v (brzina) r-je gde je C koncentracija te neke nase sup:

v = k * C   onda je C = v / k = 0,25*10-3 * 0,0231 = 0,0108 mol/dm3 i ovo je krajnja koncentracija odnosno C u 61 minutu (jer je ova brzina 0,25*10-3 data za taj 61. min)

Po formuli pocetna koncentracija r-je prvog reda se izvlaci i daje:

C0 = C / e-kt    k i C smo izracunali, t=60 jer toliko traje reakcija pa se dobija da je:

C0 = 0,043 mol/dm3 e sad, tebi je ovo pocetna konc. reakcije prvog reda, koja je pocela nakon 1 min (kada je istekla r-ja 0 reda) pa ti je zato ovo u stvari konc nakon 1 minuta i pises da je to u stvari

C1 = 0,043 mol/dm3

I sada samo imas reakciju 0 reda po formuli:

C = C0 - kt

Gde je tebi ovo C naravno krajna konc. nase supstance. A krajna konc ti je ona konc koja je nastala nakon 1 min (odnosno pocetna konc reakcije I reda). k = 0,001 (jer ti je za r-ju 0 reda v=k) i t=1 min

C0 = C + kt = 0,043 + 0,001*1 = 0,044 mol/dm3

didi's picture

Hvala puno. :)